Intake (60-90 min.) :  € 70
Vervolgconsult (tot 60 min.):  €50
Levend bloed analyse: € 80

Geen vergoeding:
Vanaf 1 januari 2017 worden de consulten niet meer vergoed door de zorgverzekeraar.

Als vrije therapeut aangesloten bij NIBIG: 529876

In het kader van WKKGZ aangesloten bij Quasir, expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn.