Intake (60-90 min.) :  € 70
Vervolgconsult (tot 60 min.):  €50
Levend bloed analyse: € 80

Geen vergoeding:
Vanaf 1 januari 2017 worden de consulten niet meer vergoed door de zorgverzekeraar. De prijzen zijn daarop aangepast.

aangesloten bij SCAG: Geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg

Zorgverlener nr.: 90034915
Praktijkcode: 9013867

 

                      

 lid nr. 2070709                      reg. nr. 911619B